เทศบาลตำบลโดด
ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐

ลงนามถวายพระพร