เทศบาลตำบลโดด ยินดีให้บริการ 

 
 
 • เทศบาลตำบลโดดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
 • พิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
 • เทศบาลตำบลโดดจัดโครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษาตำบลโดด ประจำปี 2565        วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดปลาเดิด ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
 • คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลโดดร่วมกิจกรรมเชิญธงเคารพธงชาติ เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 • การประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019   (COVID-19) วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโดด
 • เทศบาลตำบลโดดแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ
 • คณะกรรมการออกตรวจประเมินจัดตั้งกองการประปา เทศบาลตำบลโดด วันที่ 19 พฤษภาคม 2565   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโดด
 • โครงการ ฝึกอบรมทบทวน และเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 • ศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมกับเทศบาลตำบลโดด จัดทำโครงการ กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้าน
 • สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษออกเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก: EIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  วันจันทร์ที่ 7  กุมภาพันธ์  2565  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด
 • คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  ณ หน้าเสาธงบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโดด
 •  
  วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายกเทศมนตรีตำบลโดด ร่วมกับกองช่างออกตรวจพื้นที่ บ้านหนองกอง หมู่ที่ 3 ตรวจความเรียบร้อยของโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 • เทศบาลตำบลโดดทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
 • ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
 • งานบุญปลอดเหล้า สร้างความดีโพธิ์ศรีสุวรรณ  วันที่ 14  ธันวาคม 2564  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ
 • เทศบาลตำบลโดดร่วมกับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  ณ หน้าที่ว่าอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
 • เทศบาลตำบลโดดร่วมกับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564  วันจันทร์ที่  29  พฤศจิกายน  2564   เวลา  09.00 น.  ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด
 • งานเฉลิมฉลอง 239 ปี ศรีสะเกษ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ประชุมคณะกรรมการและฝึกซ้อมท่ารำเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
 • คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโดด ข้าราชการ และพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 • สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยาและยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว
 • คณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโดดร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาตฺไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ณ  บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลโดด
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การจัดตั้งกองการประปา
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การจัดตั้งกองการประปา new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การกำหนดโครงการการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การกำหนดโครงการการแบ่งส... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโดดเรื่อง การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลโดดเรื่อง การกำหนดกองหรือส่วนราชกา... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เทศบาลตำบลโดดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
เทศบาลตำบลโดดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ ...

คณะผู้บริห

อ่านต่อ... 
 
พิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด
พิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ...

อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลโดดจัดโครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษาตำบลโดด ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดปลาเดิด ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
เทศบาลตำบลโดดจัดโครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษาตำบลโด ...

อ่านต่อ... 
 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลโดดร่วมกิจกรรมเชิญธงเคารพธงชาติ เพื่อเทดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลโดดร่วมกิจ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  Banner_Eservice
  เลือกตั้ง
  แผนผังโครงสร้าง
  สมาชิกสภา
  ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  รายงานติดตาม ผลแผนพัฒนา
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  เทศบัญญัติ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  Q & A
  Social Network
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทาง การรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แบบประเมินองค์กร
  3
  2
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ เทศบาลตำบลโดด
  1
  ร้องทุกข์/ร้องเรียน
  คู่มือประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อ
  กระทรวงมหาดไทย