เทศบาลตำบลโดด ยินดีให้บริการ 

 
 
 • เทศบาลตำบลโดดจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ตำบลโดด วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ วัดปลาเดิด หมู่ที่ 8 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโดด
 • เทศบาลตำบลโดดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
 • พิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
 • เทศบาลตำบลโดดจัดโครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษาตำบลโดด ประจำปี 2565        วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดปลาเดิด ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
 • คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลโดดร่วมกิจกรรมเชิญธงเคารพธงชาติ เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 • การประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019   (COVID-19) วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโดด
 • เทศบาลตำบลโดดแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ
 • คณะกรรมการออกตรวจประเมินจัดตั้งกองการประปา เทศบาลตำบลโดด วันที่ 19 พฤษภาคม 2565   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโดด
 • สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษออกเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก: EIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  วันจันทร์ที่ 7  กุมภาพันธ์  2565  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด
 • คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  ณ หน้าเสาธงบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโดด
 • เทศบาลตำบลโดดทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ครั้งที่22)
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ป... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ครั้งที่21)
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ป... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ครั้งที่20)
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ป... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ครั้งที่19)
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ป... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เทศบาลตำบลโดดจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ตำบลโดด วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ วัดปลาเดิด หมู่ที่ 8 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
เทศบาลตำบลโดดจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ตำบลโดด ...

อ่านต่อ... 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโดดสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโดด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโดดสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งท ...

อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลโดดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
เทศบาลตำบลโดดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ ...

คณะผู้บริห

อ่านต่อ... 
 
พิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด
พิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
  ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อ ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  Banner_Eservice
  เลือกตั้ง
  แผนผังโครงสร้าง
  สมาชิกสภา
  ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  รายงานติดตาม ผลแผนพัฒนา
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  เทศบัญญัติ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  Q & A
  Social Network
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทาง การรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แบบประเมินองค์กร
  3
  2
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ เทศบาลตำบลโดด
  1
  ร้องทุกข์/ร้องเรียน
  คู่มือประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อ
  กระทรวงมหาดไทย