เทศบาลตำบลโดด ยินดีให้บริการ 

 
 

นายชัยยง  โชติรัตนากูล
นายกเทศมนตรีตำบลโดด
เบอร์โทรศัพท์ 093-4313132นายชาญวิทย์  บัวพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลโดด 

เบอร์โทรศัพท์ 091-8284373

นายธนภัทร  ศรีชารัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 094-5353925

นายธีรวุฒิ  สุภาทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 091-0694912

นางสาวศิริรัตน์  หงษ์ศิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 080-4794293

นางสาวเกตน์สิรี  หาผล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 088-2597882

นางธนภรณ์  นามพิมพ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์  091-8287323

นายธนาวุธ  ทองมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 099-90357348ชื่อ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เลือกตั้ง
แผนผังโครงสร้าง
สมาชิกสภา
ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
รายงานติดตาม ผลแผนพัฒนา
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
Q & A
Social Network
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทาง การรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบประเมินองค์กร
3
2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ เทศบาลตำบลโดด
1
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อ
กระทรวงมหาดไทย