เทศบาลตำบลโดด ยินดีให้บริการ 

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายจากสี่แยกโสกหิน-บ้านโดด จังหวัดศรีสะเกษ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.69-001 เทศบาลตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอ

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างบุคคล การจัดซื้อจัดจ้างบุคคล ผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโนนธาตุไปบ้านกาดำ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ไบ้านหนองกกยูง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เลือกตั้ง
แผนผังโครงสร้าง
สมาชิกสภา
ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
รายงานติดตาม ผลแผนพัฒนา
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
Q & A
Social Network
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทาง การรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบประเมินองค์กร
3
2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ เทศบาลตำบลโดด
1
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อ
กระทรวงมหาดไทย