เทศบาลตำบลโดด ยินดีให้บริการ 

 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

     

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศจัดพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ของเทศบาลตำบลโดด(ฉบับบปรับปรุงครั้งที่ 2)

     

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้างครั้งที่ 2

     

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้างครั้งที่ 1

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ของเทศบาลตำบลโดด

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศจัดพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ของเทศบาลตำบลโดด

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ของเทศบาลตำบลโดด

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2563

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เลือกตั้ง
แผนผังโครงสร้าง
สมาชิกสภา
ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
รายงานติดตาม ผลแผนพัฒนา
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
Q & A
Social Network
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทาง การรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบประเมินองค์กร
3
2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ เทศบาลตำบลโดด
1
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อ
กระทรวงมหาดไทย