เทศบาลตำบลโดด ยินดีให้บริการ 

 
 
เทศบาลตำบลโดดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

     

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโดดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ


พิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด

     

เทศบาลตำบลโดดจัดโครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษาตำบลโดด ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดปลาเดิด ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

     

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลโดดร่วมกิจกรรมเชิญธงเคารพธงชาติ เพื่อเทดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

     

การประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโดด

     

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโดดแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เลือกตั้ง
แผนผังโครงสร้าง
สมาชิกสภา
ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
รายงานติดตาม ผลแผนพัฒนา
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
Q & A
Social Network
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทาง การรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบประเมินองค์กร
3
2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ เทศบาลตำบลโดด
1
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อ
กระทรวงมหาดไทย