เทศบาลตำบลโดด ยินดีให้บริการ 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
หัวข้อข่าว วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ก.ค 2022]
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 6394 ขอนแก่น จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ก.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เลือกตั้ง
แผนผังโครงสร้าง
สมาชิกสภา
ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
รายงานติดตาม ผลแผนพัฒนา
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
Q & A
Social Network
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทาง การรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบประเมินองค์กร
3
2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ เทศบาลตำบลโดด
1
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อ
กระทรวงมหาดไทย